Janne Robberstad

Welcome to my site! I work as an eco-designer, an artist, as a teacher and as a researcher, and creating, or ARTING as I prefer, makes me happy! This is both a portfolio of things I´ve made and a blog meant to inspire.

Give Away

CelebrateBlogroll

Search
Hit Counter
Hit Counters

« | Home | »

Skandi Arctic 2

By spotogspindel | March 18, 2009

Eg er nettopp komen heim att etter å ha montert bilete ombord i Skandi Arctic, søster-skipet til Skandi Acergy. Med andre ord ein STOR båt! Vanlegvis  brukar eg kun eigne foto, men denne gongen er det som du ser innslag av fleire gamle fotografi fra Nansen sin ekspedisjon til Nordpolen med Fram. Alle desse bileta er likevel blanda med mine eigne nye foto.

Eg har alt lasta inn nokre av bileta ombord (sjå lenger ned på sida), her er fleire:

roald-amundsen2adolf-lindstrc3b8m1antonamundsen1

The pictures above are in the mess, and are about 120×60 cm. Roald Amundsen, Adolf Lindstøm and Anton Amundsen.

I just came home from delivering pictures to Skandi Arctic, the sister-ship of Skandi Acergy. In other words, a BIG boat!  Usually I only use my own photos, but as you can see, this time there are several vintage photografs from Nansens expedition to the North pole with the ship Fram. All the vintage pictures are mixed with my own new photos.

I have already put some of the pictures on my blog (look further down on the page), here are some more.

Denne er i resepsjonen: /This one is in the reception:

blakiste11

Her er dei to store messebileta:/ Here are the two big mess-pictures:

pendel

Both 150×80 cm.

kartsann

Og her er eit av konferanseroms-bileta: / And here is one of the conferenceroom pictures: 

fram-fc3b8r

Desse heng i eit anna konferanserom: / These are in another conference-room:

rundbaug1  robatbaug3  batskuten

Og her er det bilete fra loungane: / And here are the pictures from the lounges:

ekspedisjon21

.

eksperiment21

.

isbat1

.

isc3b8de1

.

kortspel

.

nansendei1

.

nansenjohansen1

.

tenker1

Nedanfor er ein biletserie som heng i biblioteket. Sidan bilete her er lite, ser ein det ikkje så godt, men kvar av kroppane er dekka av tekst. 

Below is a series of pictures decorating the library onboard. Since the picture here is small, you can´t really see it well, but the bodies are covered with text.

“Liar, liar! Pants on fire!”

liar-liar-pants-on-fire

 Topics: Art | 1 Comment »

One Response to “Skandi Arctic 2”

  1. IF – Pioneer | Spindelmaker Janne Robberstad Says:
    December 27th, 2009 at 19:31

    […] picture is made for DOF´s huge multi-purpose ship “Skandi Arctic”, and the original is ca 60 x 120 cm. You can see more pictures from the ship […]

Comments